Loading

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1

20180120451031440.jpg

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันนี้ (20 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทั้งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในโครงการมีการบรรยายเรื่องแก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อสำหรับนกวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.ร้อยเอ็ด


سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول هتل های کیش خرید بلیط هواپیما هتل های مشهد proxy for telegram فروشگاه اینترنتی