Loading

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี

20180125427499672.jpg

ในวันพุธที่ 24 มกราคาม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาคณะฯ ทั้ง 4 ชั้นปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

สรุปความได้ดังนี้

...ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ ได้พบปะและให้โอวาทกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ฯ ว่า
"การที่มาอยู่ในมหาวิทยาลัย คือได้ตัดสินใจมาเรียนแล้ว ดังนั้น เป้าหมาย คือ เรียนหนังสือ"

...ท่านแทนตนเองว่า "ครู" โดยได้แนะนำตัวเองกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง จากนั้น เล่าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อ 5 มกราคม 2540 สมัยนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแม้หมาจิ้งจอก ผัวเมีย 1 คู่ ที่ออกลูกในท่อทางเข้าบ้านพักอาจารย์ ท่านบอกทุกคนว่าอย่าจับลูกเด็ดขาด เพราะแม่จะไม่เข้าใกล้ลูกอีก มีกระต่ายจำนวนมาก แต่ได้หมดไปจากพื้นที่จากการมาดักจับเป็นอาหารของชาวบ้าน แย้ ก็มีท่านบอกอาจารย์นาฏศิลป์ให้คิดท่ารำท่าจับแย้ เหมือนรำแหย่ไข่มดแดง และยังมีไก่แจ้มากมาย ที่เรียกกันว่า "ไก่แจ้อธิการ" เพราะท่านได้เลี้ยงไว้จนออกลูกจำนวนมาก ภายหลังจึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไก่แจ้มีลักษณะพิเศษคือ มีนิสัยตรงเวลา ขันตรงเวลา รักครอบครัวเพราะดูแลลูกร่วมกับตัวเมีย แต่ปัจจุบันหายหมดแล้ว อนาคตอาจจะทดลองเอามาเลี้ยงอีก ...มรภ.ร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 961 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โดยปีหน้า 2562 จะจัดงานครบ 20 ปี โดยนับจากปี 2542 ที่มีการรับนักศึกษาเองรุ่นแรก ...สุดท้ายท่านอธิการบดีฝากถึงนักศึกษาเรื่องการเรียนที่นี่ จะส่งเสริมให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะนักศึกษาไทยยังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และต่อไปมหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมให้รับกับยุค Thailand 4.0 และอาจารย์ที่ปรึกษามีความสำคัญ เมื่อมีเรื่องมีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้...ท่านขอให้เป็น 4 ปีเป็นช่วงแสวงหาความรู้ และให้นิยามของตัวอักษร RERU คือ
R = responsibility 
E = experience 
R = respect 
U = unity

...ขอให้พึงระลึกว่าเรามีตราราชภัฏไปด้วยตลอดเวลา หมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ที่ทรงพระราชทานให้ทุกแห่งไว้เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2535)

สรุปโดย...อาทิตย์ บุดดาดวง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول هتل های کیش خرید بلیط هواپیما هتل های مشهد proxy for telegram فروشگاه اینترنتی