Loading

โครงการ การจัดอบรมเครือข่ายแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่1

20190705316778950.jpg

โครงการ การจัดอบรมเครือข่ายแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่1 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร คณะ พร้อมด้วยครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่าย ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول هتل های کیش خرید بلیط هواپیما هتل های مشهد proxy for telegram فروشگاه اینترنتی