รับสมัครนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2564

สมัครเรียน ตรวจสอบการสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง ครั้งที่ 2

ไม่ต้องสอบข้อเขียน ใช้เพียงแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ. 2564

ขั้นตอนการสมัคร

 1. โอนเงินค่าสมัคร 100 บาท บัญชีเลขที่ 679-8-61284-9 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เก็บหลักฐานการโอนเพื่ออัพโหลดข้อมูล
 2. สมัครเรียนออนไลน์ที่ลิงค์ >> https://forms.gle/1ES9XAEu2yjSm55Y6 โดยกรอกรายละเอียดตามใบสมัครออนไลน์และอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินให้ครบถ้วน
 3. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> http://bit.ly/ad3result เมื่อพบรายชื่อ ถือว่าการสมัครสมบูรณ์
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 ก.พ. 2564 >> http://admission.reru.ac.th
 5. วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ก.พ. 2564 โดยเตรียมหลักฐานมาพร้อมด้วย (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีสอบข้อเขียนและสอบสัมถาษณ์) ดังนี้
  1. 5.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  2. 5.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. 5.3 ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  4. 5.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. 5.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   (https://web.facebook.com/FLASRERU)
  • Line Official : @FLASRERU
  • โทร 043-556-111