รับสมัครนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564

สมัครเรียน (วท.บ. ศศ.บ. นศ.บ. สบ.) สมัครเรียน (ค.บ. คอ.บ.) ตรวจสอบการสมัคร (วท.บ. ศศ.บ. นศ.บ. สบ.) ตรวจสอบการสมัคร (ค.บ. คอ.บ.)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง ครั้งที่ 3

ไม่ต้องสอบข้อเขียน ใช้เพียงแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564

ประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. โอนเงินค่าสมัคร 100 บาท บัญชีเลขที่ 679-8-61284-9 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เก็บหลักฐานการโอนเพื่ออัพโหลดข้อมูล
 2. จัดเตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประชาชน สลิปการโอน(สามารถใช้การแคปฯหน้าจอได้)
 3. กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
 4. ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://flas.reru.ac.th/application หรือเพจ https://web.facebook.com/FLASRERU
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ http://admission.reru.ac.th
 6. เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาในวันสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งผ่าน website : http://admission.reru.ac.th หรือ เพจ https://web.facebook.com/FLASRERU
 7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ website : http://admission.reru.ac.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   (https://web.facebook.com/FLASRERU)
  • Line Official : @FLASRERU
  • โทร 043-556-111