คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกันฯ ท่านรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ กรรมการและเลขานุการ ✅โดยได้คะแนนตรวจประเมินที่ 4.56 ทั้งนี้ท่านคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นต่อไป

Whoops! There was an error.
UnexpectedValueException
The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied UnexpectedValueException thrown with message "The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied" Stacktrace: #9 UnexpectedValueException in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:110 #8 Monolog\Handler\StreamHandler:write in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php:39 #7 Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler:handle in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php:344 #6 Monolog\Logger:addRecord in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php:712 #5 Monolog\Logger:error in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php:203 #4 Illuminate\Log\Writer:writeLog in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php:114 #3 Illuminate\Log\Writer:error in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php:113 #2 Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler:report in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/app/Exceptions/Handler.php:39 #1 App\Exceptions\Handler:report in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php:81 #0 Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions:handleException in [internal]:0
9
UnexpectedValueException
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php110
8
Monolog\Handler\StreamHandler write
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php39
7
Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler handle
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php344
6
Monolog\Logger addRecord
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php712
5
Monolog\Logger error
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php203
4
Illuminate\Log\Writer writeLog
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php114
3
Illuminate\Log\Writer error
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php113
2
Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler report
/app/Exceptions/Handler.php39
1
App\Exceptions\Handler report
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php81
0
Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions handleException
[internal]0
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php
   * {@inheritdoc}
   */
  protected function write(array $record)
  {
    if (!is_resource($this->stream)) {
      if (null === $this->url || '' === $this->url) {
        throw new \LogicException('Missing stream url, the stream can not be opened. This may be caused by a premature call to close().');
      }
      $this->createDir();
      $this->errorMessage = null;
      set_error_handler(array($this, 'customErrorHandler'));
      $this->stream = fopen($this->url, 'a');
      if ($this->filePermission !== null) {
        @chmod($this->url, $this->filePermission);
      }
      restore_error_handler();
      if (!is_resource($this->stream)) {
        $this->stream = null;
 
        throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The stream or file "%s" could not be opened in append mode: '.$this->errorMessage, $this->url));
      }
    }
 
    if ($this->useLocking) {
      // ignoring errors here, there's not much we can do about them
      flock($this->stream, LOCK_EX);
    }
 
    $this->streamWrite($this->stream, $record);
 
    if ($this->useLocking) {
      flock($this->stream, LOCK_UN);
    }
  }
 
  /**
   * Write to stream
   * @param resource $stream
   * @param array $record
   */
Arguments
 1. "The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied"
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php
 *
 * @author Jordi Boggiano <j.boggiano@seld.be>
 * @author Christophe Coevoet <stof@notk.org>
 */
abstract class AbstractProcessingHandler extends AbstractHandler
{
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function handle(array $record)
  {
    if (!$this->isHandling($record)) {
      return false;
    }
 
    $record = $this->processRecord($record);
 
    $record['formatted'] = $this->getFormatter()->format($record);
 
    $this->write($record);
 
    return false === $this->bubble;
  }
 
  /**
   * Writes the record down to the log of the implementing handler
   *
   * @param array $record
   * @return void
   */
  abstract protected function write(array $record);
 
  /**
   * Processes a record.
   *
   * @param array $record
   * @return array
   */
  protected function processRecord(array $record)
  {
Arguments
 1. array:8 [
   "message" => "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
   "context" => array:1 [
    "exception" => ErrorException {
     #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
     #code: 0
     #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
     #line: 122
     #severity: E_WARNING
    }
   ]
   "level" => 400
   "level_name" => "ERROR"
   "channel" => "local"
   "datetime" => DateTime {}
   "extra" => []
   "formatted" => """
    [2021-10-22 23:09:55] local.ERROR: file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied at /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)\n
    [stacktrace]\n
    #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_conten...', '/var/www/flas.r...', 122, Array)\n
    #1 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', 2)\n
    #2 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', true)\n
    #3 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write('oEasTEZAVf9EVfF...', 'a:3:{s:6:\"_toke...')\n
    #4 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\Session\\Store->save()\n
    #5 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #6 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #7 /var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php(60): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #8 {main}\n
    "} \n
    """
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php
    }
    $ts->setTimezone(static::$timezone);
 
    $record = array(
      'message' => (string) $message,
      'context' => $context,
      'level' => $level,
      'level_name' => $levelName,
      'channel' => $this->name,
      'datetime' => $ts,
      'extra' => array(),
    );
 
    try {
      foreach ($this->processors as $processor) {
        $record = call_user_func($processor, $record);
      }
 
      while ($handler = current($this->handlers)) {
        if (true === $handler->handle($record)) {
          break;
        }
 
        next($this->handlers);
      }
    } catch (Exception $e) {
      $this->handleException($e, $record);
    }
 
    return true;
  }
 
  /**
   * Ends a log cycle and frees all resources used by handlers.
   *
   * Closing a Handler means flushing all buffers and freeing any open resources/handles.
   * Handlers that have been closed should be able to accept log records again and re-open
   * themselves on demand, but this may not always be possible depending on implementation.
   *
   * This is useful at the end of a request and will be called automatically on every handler
Arguments
 1. array:8 [
   "message" => "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
   "context" => array:1 [
    "exception" => ErrorException {
     #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
     #code: 0
     #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
     #line: 122
     #severity: E_WARNING
    }
   ]
   "level" => 400
   "level_name" => "ERROR"
   "channel" => "local"
   "datetime" => DateTime {}
   "extra" => []
   "formatted" => """
    [2021-10-22 23:09:55] local.ERROR: file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied at /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)\n
    [stacktrace]\n
    #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_conten...', '/var/www/flas.r...', 122, Array)\n
    #1 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', 2)\n
    #2 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', true)\n
    #3 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write('oEasTEZAVf9EVfF...', 'a:3:{s:6:\"_toke...')\n
    #4 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\Session\\Store->save()\n
    #5 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #6 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #7 /var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php(60): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #8 {main}\n
    "} \n
    """
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function err($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::ERROR, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the ERROR level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
   *
   * @param string $message The log message
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function error($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::ERROR, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the CRITICAL level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
   *
   * @param string $message The log message
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function crit($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::CRITICAL, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the CRITICAL level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
Arguments
 1. 400
  
 2. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
  
 3. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php
   * @return void
   */
  public function write($level, $message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog($level, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Write a message to Monolog.
   *
   * @param string $level
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  protected function writeLog($level, $message, $context)
  {
    $this->fireLogEvent($level, $message = $this->formatMessage($message), $context);
 
    $this->monolog->{$level}($message, $context);
  }
 
  /**
   * Register a file log handler.
   *
   * @param string $path
   * @param string $level
   * @return void
   */
  public function useFiles($path, $level = 'debug')
  {
    $this->monolog->pushHandler($handler = new StreamHandler($path, $this->parseLevel($level)));
 
    $handler->setFormatter($this->getDefaultFormatter());
  }
 
  /**
   * Register a daily file log handler.
   *
   * @param string $path
Arguments
 1. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
  
 2. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function critical($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log an error message to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function error($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log a warning message to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function warning($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log a notice to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
Arguments
 1. "error"
  
 2. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
  
 3. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php
   */
  public function report(Exception $e)
  {
    if ($this->shouldntReport($e)) {
      return;
    }
 
    if (method_exists($e, 'report')) {
      return $e->report();
    }
 
    try {
      $logger = $this->container->make(LoggerInterface::class);
    } catch (Exception $ex) {
      throw $e; // throw the original exception
    }
 
    $logger->error(
      $e->getMessage(),
      array_merge($this->context(), ['exception' => $e]
    ));
  }
 
  /**
   * Determine if the exception should be reported.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return bool
   */
  public function shouldReport(Exception $e)
  {
    return ! $this->shouldntReport($e);
  }
 
  /**
   * Determine if the exception is in the "do not report" list.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return bool
   */
Arguments
 1. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
  
 2. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/app/Exceptions/Handler.php
   * A list of the inputs that are never flashed for validation exceptions.
   *
   * @var array
   */
  protected $dontFlash = [
    'password',
    'password_confirmation',
  ];
 
  /**
   * Report or log an exception.
   *
   * This is a great spot to send exceptions to Sentry, Bugsnag, etc.
   *
   * @param \Exception $exception
   * @return void
   */
  public function report(Exception $exception)
  {
    parent::report($exception);
  }
 
  /**
   * Render an exception into an HTTP response.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Exception $exception
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function render($request, Exception $exception)
  {
    return parent::render($request, $exception);
  }
}
 
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php
  }
 
  /**
   * Handle an uncaught exception from the application.
   *
   * Note: Most exceptions can be handled via the try / catch block in
   * the HTTP and Console kernels. But, fatal error exceptions must
   * be handled differently since they are not normal exceptions.
   *
   * @param \Throwable $e
   * @return void
   */
  public function handleException($e)
  {
    if (! $e instanceof Exception) {
      $e = new FatalThrowableError($e);
    }
 
    try {
      $this->getExceptionHandler()->report($e);
    } catch (Exception $e) {
      //
    }
 
    if ($this->app->runningInConsole()) {
      $this->renderForConsole($e);
    } else {
      $this->renderHttpResponse($e);
    }
  }
 
  /**
   * Render an exception to the console.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return void
   */
  protected function renderForConsole(Exception $e)
  {
    $this->getExceptionHandler()->renderForConsole(new ConsoleOutput, $e);
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  
[internal]
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/oEasTEZAVf9EVfFZOpQ1153wpTSQ78sCE7uqzmK0): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"flas.reru.ac.th"
REDIRECT_STATUS
"200"
HTTPS
"on"
SSL_TLS_SNI
"flas.reru.ac.th"
SSL_SERVER_S_DN_OU
"Domain Control Validated"
SSL_SERVER_S_DN_OU_1
"EssentialSSL Wildcard"
SSL_SERVER_S_DN_CN
"*.reru.ac.th"
SSL_SERVER_I_DN_C
"GB"
SSL_SERVER_I_DN_ST
"Greater Manchester"
SSL_SERVER_I_DN_L
"Salford"
SSL_SERVER_I_DN_O
"Sectigo Limited"
SSL_SERVER_I_DN_CN
"Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA"
SSL_SERVER_SAN_DNS_0
"*.reru.ac.th"
SSL_SERVER_SAN_DNS_1
"reru.ac.th"
SSL_VERSION_INTERFACE
"mod_ssl/2.4.18"
SSL_VERSION_LIBRARY
"OpenSSL/1.0.2g"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.2"
SSL_SECURE_RENEG
"true"
SSL_COMPRESS_METHOD
"NULL"
SSL_CIPHER
"ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
SSL_CIPHER_EXPORT
"false"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"256"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"256"
SSL_CLIENT_VERIFY
"NONE"
SSL_SERVER_M_VERSION
"3"
SSL_SERVER_M_SERIAL
"7A60785BF97AB254EBCE09C082C84057"
SSL_SERVER_V_START
"Nov 4 00:00:00 2019 GMT"
SSL_SERVER_V_END
"Feb 1 23:59:59 2022 GMT"
SSL_SERVER_S_DN
"CN=*.reru.ac.th,OU=EssentialSSL Wildcard,OU=Domain Control Validated"
SSL_SERVER_I_DN
"CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA,O=Sectigo Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB"
SSL_SERVER_A_KEY
"rsaEncryption"
SSL_SERVER_A_SIG
"sha256WithRSAEncryption"
SSL_SESSION_ID
"2ba679416ddd34d583cf5c13871337af6b199f6bf912fb26fd4f6d2c5b3450ed"
SSL_SESSION_RESUMED
"Initial"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Thu, 21 Jan 2021 18:11:41 GMT"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_HOST
"flas.reru.ac.th"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
SERVER_SIGNATURE
""
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
SERVER_NAME
"flas.reru.ac.th"
SERVER_ADDR
"192.168.10.202"
SERVER_PORT
"443"
REMOTE_ADDR
"3.236.232.99"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/flas.reru.ac.th/html"
REQUEST_SCHEME
"https"
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/flas.reru.ac.th/html"
SERVER_ADMIN
"admin@reru.ac.th"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php"
REMOTE_PORT
"54772"
REDIRECT_URL
"/newsInfo/10"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/newsInfo/10"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1634944195.053
REQUEST_TIME
1634944195
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:5rfhQ80uaOoTQ3SWC3h4Os4oLqkBbaxzGYRPCB4d8KI="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"flas"
DB_USERNAME
"flas"
DB_PASSWORD
"FlasREru10258723"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:5rfhQ80uaOoTQ3SWC3h4Os4oLqkBbaxzGYRPCB4d8KI="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"flas"
DB_USERNAME
"flas"
DB_PASSWORD
"FlasREru10258723"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler