กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต👉 https://qrgo.page.link/Hyk3C