ถ่ายวีดิโอสินค้าอย่างไรให้ปัง!

อาจารย์นนทิพัฒน์ ไชยโสดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรเรื่องการถ่ายวิดีโอ Content เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าทางการตลาด Online ภายใต้โครงการยุวชนอาสา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าและนักศึกษาในโครงการยุวชนอาสา เข้าร่วมอบรม