โครงการพิเศษ M.S.B. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย (Lab Learning)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดโครงการพิเศษ M.S.B. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย (Lab Learning) ในวันที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด