โครงการ FLAS จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ FLAS จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเหล่าจิตอาสาร่วมันพัฒนาสนามเด็กเล่น ห้องสมุดโรงเรียน และร่วมเล่นกีฬากับน้องๆ โรงเรียนบ้านดอนโองอย่างสนุกสนาน