คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดโครงการพัฒนาทักษะและกรบวนการทางวิท...

ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดโครงการพัฒนาทักษะและกรบวนการทางวิทยาสาสตร์นักเรียนเตรียมแพทย์ และกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารพิเศษ EIS Program ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #flasreru #dek64 #reru