คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 "สืบสานภู...

ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย" ครั้งที่ 3