ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครวันนี้ - 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/flassciweek2022