ประชาสัมพันธ์ระบบตอบรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

ระบบการตอบรับ สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการในระบบตอบรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่ไม่สามารถอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินได้ ลิ้งค์เข้าระบบการตอบรับใหม่ https://sites.google.com/reru.ac.th/stureru/ ลิ้งค์สำหรับบัณฑิตที่อัพโหลดสลิปไม่ได้ https://rb.gy/dyllah หมายเหตุ **สำหรับบัณฑิตที่ไม่มีปัญหาในระบบเดิม ไม่ต้องตอบรับในระบบใหม่นี้