พร้อมแล้ว หลักสูตรภาษาจีน 3+1

มาแล้ว หลักสูตรภาษาจีน 3+1 ... ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา รักษาราชการแทนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง(MOU)เข้าร่วมโครงการ “โครงการบัดดี้ภาษามหาวิทยาลัยจีน-ไทย” ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซานตงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีศูนย์ความร่วมมือทางภาษา(CLEC) เป็นผู้ดำเนินการและให้การสนับสนุนด้านความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการครูภาษาจีนสากล “3+1” ของมหาวิทยาลัยที่เข้ารวมโครงการ …..และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ ท่าน 刘金凯 (หลิว จิน ข่าย) เลขาธิการพรรคฯ คณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซานตง พร้อมด้วยคณะผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยได้จัดการประชุมออนไลน์หารือในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่จะเลือกแผนการเรียน 3+1 (เรียนที่ไทย 3 ปี เรียนที่จีน 1 ปี) ทั้งนี้บรรยากาศการหารือของทั้งสองมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและบรรลุวัตถุประสงค์การหารือทุกประการ