ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ HUSO-SCI Academic Contest 2023 วันที่ 11 ก.ค. 2566

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ HUSO-SCI Academic Contest 2023 วันที่ 11 ก.ค. 2566 กิจกรรมการประกวดแข่งขัน หุ่นยนต์ซูโม่, การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีนกลาง" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์