โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน : FLAS Startup 2023

จกรรมดีๆ ต้อนรับปีกระต่ายทอง โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน : FLAS Startup 2023 โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปั้นนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ระหว่างเรียน โดยโครงการมีกำหนดให้เข้าร่วม 3 ครั้ง ซึ่งจะได้รับความรู้ ดังนี้... (credit cards)พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการจัดทำแผนธุรกิจ (28 มกราคม 66) (theater)ส่งเสริมการขายแบบออฟไลน์และออนไลน์ (29 มกราคม 66) (money bag)รับทุนสนับสนุน และร่วมแข่งขัน FLAS Youth Startup 2023 (1 มีนาคม 66) ขออนุเคราะห์จากทุกสาขา ส่งรายชื่อได้ที่ https://forms.gle/SHBhYwK2rBRq15YHA ภายใน 25 มกราคม 2566