เจ้าหน้าที่

นายพิเชษฐ ศรีนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายประภาส สารรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวไพลิน ทวยหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา บัวเลิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวศุภสร โพธาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ ศรีดาฮด
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรติรส เสี่ยงสาย
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศรัญญา สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชวาลย์ เวือมประโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกอบศักดิ์ วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Whoops! There was an error.
UnexpectedValueException
The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied UnexpectedValueException thrown with message "The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied" Stacktrace: #9 UnexpectedValueException in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:110 #8 Monolog\Handler\StreamHandler:write in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php:39 #7 Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler:handle in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php:344 #6 Monolog\Logger:addRecord in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php:712 #5 Monolog\Logger:error in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php:203 #4 Illuminate\Log\Writer:writeLog in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php:114 #3 Illuminate\Log\Writer:error in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php:113 #2 Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler:report in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/app/Exceptions/Handler.php:39 #1 App\Exceptions\Handler:report in /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php:81 #0 Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions:handleException in [internal]:0
9
UnexpectedValueException
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php110
8
Monolog\Handler\StreamHandler write
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php39
7
Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler handle
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php344
6
Monolog\Logger addRecord
/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php712
5
Monolog\Logger error
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php203
4
Illuminate\Log\Writer writeLog
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php114
3
Illuminate\Log\Writer error
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php113
2
Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler report
/app/Exceptions/Handler.php39
1
App\Exceptions\Handler report
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php81
0
Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions handleException
[internal]0
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php
   * {@inheritdoc}
   */
  protected function write(array $record)
  {
    if (!is_resource($this->stream)) {
      if (null === $this->url || '' === $this->url) {
        throw new \LogicException('Missing stream url, the stream can not be opened. This may be caused by a premature call to close().');
      }
      $this->createDir();
      $this->errorMessage = null;
      set_error_handler(array($this, 'customErrorHandler'));
      $this->stream = fopen($this->url, 'a');
      if ($this->filePermission !== null) {
        @chmod($this->url, $this->filePermission);
      }
      restore_error_handler();
      if (!is_resource($this->stream)) {
        $this->stream = null;
 
        throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The stream or file "%s" could not be opened in append mode: '.$this->errorMessage, $this->url));
      }
    }
 
    if ($this->useLocking) {
      // ignoring errors here, there's not much we can do about them
      flock($this->stream, LOCK_EX);
    }
 
    $this->streamWrite($this->stream, $record);
 
    if ($this->useLocking) {
      flock($this->stream, LOCK_UN);
    }
  }
 
  /**
   * Write to stream
   * @param resource $stream
   * @param array $record
   */
Arguments
 1. "The stream or file "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied"
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php
 *
 * @author Jordi Boggiano <j.boggiano@seld.be>
 * @author Christophe Coevoet <stof@notk.org>
 */
abstract class AbstractProcessingHandler extends AbstractHandler
{
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function handle(array $record)
  {
    if (!$this->isHandling($record)) {
      return false;
    }
 
    $record = $this->processRecord($record);
 
    $record['formatted'] = $this->getFormatter()->format($record);
 
    $this->write($record);
 
    return false === $this->bubble;
  }
 
  /**
   * Writes the record down to the log of the implementing handler
   *
   * @param array $record
   * @return void
   */
  abstract protected function write(array $record);
 
  /**
   * Processes a record.
   *
   * @param array $record
   * @return array
   */
  protected function processRecord(array $record)
  {
Arguments
 1. array:8 [
   "message" => "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
   "context" => array:1 [
    "exception" => ErrorException {
     #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
     #code: 0
     #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
     #line: 122
     #severity: E_WARNING
    }
   ]
   "level" => 400
   "level_name" => "ERROR"
   "channel" => "local"
   "datetime" => DateTime {}
   "extra" => []
   "formatted" => """
    [2021-10-22 21:56:51] local.ERROR: file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied at /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)\n
    [stacktrace]\n
    #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_conten...', '/var/www/flas.r...', 122, Array)\n
    #1 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', 2)\n
    #2 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', true)\n
    #3 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write('0IP6DooBZtmEop3...', 'a:3:{s:6:\"_toke...')\n
    #4 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\Session\\Store->save()\n
    #5 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #6 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #7 /var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php(60): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #8 {main}\n
    "} \n
    """
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php
    }
    $ts->setTimezone(static::$timezone);
 
    $record = array(
      'message' => (string) $message,
      'context' => $context,
      'level' => $level,
      'level_name' => $levelName,
      'channel' => $this->name,
      'datetime' => $ts,
      'extra' => array(),
    );
 
    try {
      foreach ($this->processors as $processor) {
        $record = call_user_func($processor, $record);
      }
 
      while ($handler = current($this->handlers)) {
        if (true === $handler->handle($record)) {
          break;
        }
 
        next($this->handlers);
      }
    } catch (Exception $e) {
      $this->handleException($e, $record);
    }
 
    return true;
  }
 
  /**
   * Ends a log cycle and frees all resources used by handlers.
   *
   * Closing a Handler means flushing all buffers and freeing any open resources/handles.
   * Handlers that have been closed should be able to accept log records again and re-open
   * themselves on demand, but this may not always be possible depending on implementation.
   *
   * This is useful at the end of a request and will be called automatically on every handler
Arguments
 1. array:8 [
   "message" => "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
   "context" => array:1 [
    "exception" => ErrorException {
     #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
     #code: 0
     #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
     #line: 122
     #severity: E_WARNING
    }
   ]
   "level" => 400
   "level_name" => "ERROR"
   "channel" => "local"
   "datetime" => DateTime {}
   "extra" => []
   "formatted" => """
    [2021-10-22 21:56:51] local.ERROR: file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied at /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)\n
    [stacktrace]\n
    #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_conten...', '/var/www/flas.r...', 122, Array)\n
    #1 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', 2)\n
    #2 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put('/var/www/flas.r...', 'a:3:{s:6:\"_toke...', true)\n
    #3 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write('0IP6DooBZtmEop3...', 'a:3:{s:6:\"_toke...')\n
    #4 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\Session\\Store->save()\n
    #5 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #6 /var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #7 /var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php(60): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))\n
    #8 {main}\n
    "} \n
    """
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function err($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::ERROR, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the ERROR level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
   *
   * @param string $message The log message
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function error($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::ERROR, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the CRITICAL level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
   *
   * @param string $message The log message
   * @param array $context The log context
   * @return bool  Whether the record has been processed
   */
  public function crit($message, array $context = array())
  {
    return $this->addRecord(static::CRITICAL, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Adds a log record at the CRITICAL level.
   *
   * This method allows for compatibility with common interfaces.
Arguments
 1. 400
  
 2. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
  
 3. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php
   * @return void
   */
  public function write($level, $message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog($level, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Write a message to Monolog.
   *
   * @param string $level
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  protected function writeLog($level, $message, $context)
  {
    $this->fireLogEvent($level, $message = $this->formatMessage($message), $context);
 
    $this->monolog->{$level}($message, $context);
  }
 
  /**
   * Register a file log handler.
   *
   * @param string $path
   * @param string $level
   * @return void
   */
  public function useFiles($path, $level = 'debug')
  {
    $this->monolog->pushHandler($handler = new StreamHandler($path, $this->parseLevel($level)));
 
    $handler->setFormatter($this->getDefaultFormatter());
  }
 
  /**
   * Register a daily file log handler.
   *
   * @param string $path
Arguments
 1. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
  
 2. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function critical($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log an error message to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function error($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log a warning message to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
   */
  public function warning($message, array $context = [])
  {
    $this->writeLog(__FUNCTION__, $message, $context);
  }
 
  /**
   * Log a notice to the logs.
   *
   * @param string $message
   * @param array $context
   * @return void
Arguments
 1. "error"
  
 2. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
  
 3. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Exceptions/Handler.php
   */
  public function report(Exception $e)
  {
    if ($this->shouldntReport($e)) {
      return;
    }
 
    if (method_exists($e, 'report')) {
      return $e->report();
    }
 
    try {
      $logger = $this->container->make(LoggerInterface::class);
    } catch (Exception $ex) {
      throw $e; // throw the original exception
    }
 
    $logger->error(
      $e->getMessage(),
      array_merge($this->context(), ['exception' => $e]
    ));
  }
 
  /**
   * Determine if the exception should be reported.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return bool
   */
  public function shouldReport(Exception $e)
  {
    return ! $this->shouldntReport($e);
  }
 
  /**
   * Determine if the exception is in the "do not report" list.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return bool
   */
Arguments
 1. "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
  
 2. array:1 [
   "exception" => ErrorException {
    #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
    #code: 0
    #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
    #line: 122
    #severity: E_WARNING
   }
  ]
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/app/Exceptions/Handler.php
   * A list of the inputs that are never flashed for validation exceptions.
   *
   * @var array
   */
  protected $dontFlash = [
    'password',
    'password_confirmation',
  ];
 
  /**
   * Report or log an exception.
   *
   * This is a great spot to send exceptions to Sentry, Bugsnag, etc.
   *
   * @param \Exception $exception
   * @return void
   */
  public function report(Exception $exception)
  {
    parent::report($exception);
  }
 
  /**
   * Render an exception into an HTTP response.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Exception $exception
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function render($request, Exception $exception)
  {
    return parent::render($request, $exception);
  }
}
 
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  
/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/HandleExceptions.php
  }
 
  /**
   * Handle an uncaught exception from the application.
   *
   * Note: Most exceptions can be handled via the try / catch block in
   * the HTTP and Console kernels. But, fatal error exceptions must
   * be handled differently since they are not normal exceptions.
   *
   * @param \Throwable $e
   * @return void
   */
  public function handleException($e)
  {
    if (! $e instanceof Exception) {
      $e = new FatalThrowableError($e);
    }
 
    try {
      $this->getExceptionHandler()->report($e);
    } catch (Exception $e) {
      //
    }
 
    if ($this->app->runningInConsole()) {
      $this->renderForConsole($e);
    } else {
      $this->renderHttpResponse($e);
    }
  }
 
  /**
   * Render an exception to the console.
   *
   * @param \Exception $e
   * @return void
   */
  protected function renderForConsole(Exception $e)
  {
    $this->getExceptionHandler()->renderForConsole(new ConsoleOutput, $e);
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  
[internal]
Arguments
 1. ErrorException {
   #message: "file_put_contents(/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/storage/framework/sessions/0IP6DooBZtmEop3S71pTkin39RNFBId0fFCndVPO): failed to open stream: Permission denied"
   #code: 0
   #file: "/var/www/flas.reru.ac.th/html/source/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php"
   #line: 122
   #severity: E_WARNING
  }
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"flas.reru.ac.th"
REDIRECT_STATUS
"200"
HTTPS
"on"
SSL_TLS_SNI
"flas.reru.ac.th"
SSL_SERVER_S_DN_OU
"Domain Control Validated"
SSL_SERVER_S_DN_OU_1
"EssentialSSL Wildcard"
SSL_SERVER_S_DN_CN
"*.reru.ac.th"
SSL_SERVER_I_DN_C
"GB"
SSL_SERVER_I_DN_ST
"Greater Manchester"
SSL_SERVER_I_DN_L
"Salford"
SSL_SERVER_I_DN_O
"Sectigo Limited"
SSL_SERVER_I_DN_CN
"Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA"
SSL_SERVER_SAN_DNS_0
"*.reru.ac.th"
SSL_SERVER_SAN_DNS_1
"reru.ac.th"
SSL_VERSION_INTERFACE
"mod_ssl/2.4.18"
SSL_VERSION_LIBRARY
"OpenSSL/1.0.2g"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.2"
SSL_SECURE_RENEG
"true"
SSL_COMPRESS_METHOD
"NULL"
SSL_CIPHER
"ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
SSL_CIPHER_EXPORT
"false"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"256"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"256"
SSL_CLIENT_VERIFY
"NONE"
SSL_SERVER_M_VERSION
"3"
SSL_SERVER_M_SERIAL
"7A60785BF97AB254EBCE09C082C84057"
SSL_SERVER_V_START
"Nov 4 00:00:00 2019 GMT"
SSL_SERVER_V_END
"Feb 1 23:59:59 2022 GMT"
SSL_SERVER_S_DN
"CN=*.reru.ac.th,OU=EssentialSSL Wildcard,OU=Domain Control Validated"
SSL_SERVER_I_DN
"CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA,O=Sectigo Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB"
SSL_SERVER_A_KEY
"rsaEncryption"
SSL_SERVER_A_SIG
"sha256WithRSAEncryption"
SSL_SESSION_ID
"25e49bd56fd5ac73ef3106f727522ba6dc84144c5d15181c4da03f6a5ddd8395"
SSL_SESSION_RESUMED
"Initial"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sun, 25 Jul 2021 05:35:01 GMT"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_HOST
"flas.reru.ac.th"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
SERVER_SIGNATURE
""
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
SERVER_NAME
"flas.reru.ac.th"
SERVER_ADDR
"192.168.10.202"
SERVER_PORT
"443"
REMOTE_ADDR
"3.236.232.99"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/flas.reru.ac.th/html"
REQUEST_SCHEME
"https"
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/flas.reru.ac.th/html"
SERVER_ADMIN
"admin@reru.ac.th"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/flas.reru.ac.th/html/index.php"
REMOTE_PORT
"43696"
REDIRECT_URL
"/officers"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/officers"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1634939811.247
REQUEST_TIME
1634939811
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:5rfhQ80uaOoTQ3SWC3h4Os4oLqkBbaxzGYRPCB4d8KI="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"flas"
DB_USERNAME
"flas"
DB_PASSWORD
"FlasREru10258723"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:5rfhQ80uaOoTQ3SWC3h4Os4oLqkBbaxzGYRPCB4d8KI="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"flas"
DB_USERNAME
"flas"
DB_PASSWORD
"FlasREru10258723"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler